s u u n n i t t e l e t u n t e e t

t e s t a a k o k e m u s

i t e r o i k ä y t e t t ä v y y s

Teemme teknologiasta ihmisystävällisempää. Suunnittelemme huippuluokan käyttöliittymiä käyttäjille. Autamme kehittämään tuotteita, joita käyttäjät haluavat käyttää.

Palvelut - Mitä teemme?

UX- ja UI-suunnittelu ja -toteutus

Luomme digitaalisia kokemuksia yhdessä asiakkaidemme kanssa. Testaamme asiakkaidemme strategisiin tavoitteisiin pohjautuvat lopputulokset todellisilla käyttäjillä iteratiivisesti. Toimitamme lopputulokset mitattavissa olevina prototyyppeinä dokumenttien lisäksi. Suunnittelutyön keskiössä on aina loppukäyttäjä.

Konseptisuunnittelu

Tiedä mitä haluat. Kirkasta ajatuksesi uudesta tuotteesta tai palvelusta konseptisuunnittelun avulla. Lopputulos on yhteinen visiomme toteutettavasta tuotteesta ja vastaa siihen mitä pitäisi tehdä, miksi ja kuinka. Suunnittelu kattaa esiselvityksen ja kartoittaa tavoitteet, vaatimukset, loppukäyttäjät ja teknologiat.

Käyttöliittymäsuunnittelu

Tue käyttäjiä. Hyväkin idea voi epäonnistua, jos tuotteen/palvelun käytettävyys on heikko. Laadukas käyttökokemus nostaa tuotteen arvoa hetkessä. Suunnittelemme käyttöliittymän yhdessä käyttäjien ja asiakkaidemme kanssa. Suunnittelussa hyödynnämme prototypiointia ja iterointia testaten tuotetta loppukäyttäjien kanssa.

Visuaalinen suunnittelu

Vaikuta käyttäjien tunteisiin. Tuotteen ulkoasu vaikuttaa paitsi brändiin myös käyttäjän tunteisiin. Kun tuote tuntuu ja näyttää hyvälle, käyttäjä on tehokkaampi ja tyytyväisempi. Selkeä ja toimiva ulkoasu vaikuttaa myös suoraan tuotteen käytettävyyteen. Suunnittelemme tuotteen ulkoasun huomioiden käytettävyyden lisäksi myös yrityksesi brändin ja markkinoinnin tavoitteet.

Käyttäjätutkimus

Tutki ja selvitä. Käyttäjätutkimus auttaa ymmärtämään käyttäjää. Tutkimuksen kautta opit tuntemaan tuotteesi käyttäjät ja ymmärtämään heidän tarpeensa ja rajoitteensa paremmin. Tuotetta koskevat päätökset helpottuvat tiedon myötä. Laadullisen analyysin ja havainnoinnin avulla analytiikkatyökaluilla saatava tieto täydentyy tarjoten suoran kanavan käyttäjien tahtotilaan.

Käytettävyystestaus

Tunne tuotteesi. Selvitä tuotteesi vahvuudet ja heikkoudet. Loppukäyttäjien suorittamat testitehtävät paljastavat suoraa tietoa tuotteen käytettävyydestä. Käytettävyystestauksen jälkeen tiedät mitä osa-alueita kehittää ilman että poistat tai heikennät käyttäjien suosikkitoimintoja. Toimitamme testin tuloksena myös konkreettiset parannusehdotukset, jotka voit laittaa suoraan toteutukseen.

Prototypointi

Hahmota tuotteesi. Prototyyppi on tuotteen testiversio, jonka tarkoituksena on todentaa ja testata idean ja käyttöliittymän toimivuutta käytännössä. Prototypointi voidaan toteuttaa joko mallinnustyökalulla, paperiversiona tai html-toteutuksena, joka voi toimia jopa varaslähtönä tuotteen varsinaisessa kehityksessä.

Amaye Concept

Jyväskylässä useassa eri IT-alan yrityksessä Senior UX Designerina toiminut Pauliina Kähäri perusti oman toiminimen, Amaye Concept, jo vuonna 2007. Päivätyönsä ohessa Pauliina on auttanut ja tukenut asiakkaitaan kehittämään tuotteita ja palveluja, jotka ovat elegantteja, käytettäviä ja toimivia. Tammikuussa 2018 Pauliina jäi täysipäiväiseksi yrittäjäksi keskittyen suunnittelemaan ja toteuttamaan innovatiivisia ja helppokäyttöisiä käyttöliittymiä asiakkailleen.

UX työn hinta?

UX suunnittelun kustannukset

Suurin palvelun kustannus on se aika, jonka käyttäjät kuluttavat palvelun käyttöön. Huomioimalla palvelun käytettävyyden tehostat käyttäjien ajankäyttöä sen lisäksi että parannat käyttäjätyytyväisyyttä, käyttäjien suoritusta, toimintojen käyttöastetta ja käyttäjien työmotivaatiota. Kaikki tämä johtaa suurempaan palvelun käyttöasteeseen, mistä on yleensä seurauksena suuremmat tulot palvelun tarjoajalle. Panosta käytettävyyteen iteroiden, vaikka pala kerrallaan.

Projektit ovat erilaisia. Toiseen sovellukseen näkymiä suunnitellaan vain kolme, toiseen jopa 30. Kysy lisää ja teemme tarjouksen huomioiden työtehtävän. Alla suuntaa-antavia arvioita UX projektien hinnoittelusta:

Konseptisuunnittelu

Konseptisuunnittelu vastaa siihen mitä pitäisi tehdä, miksi ja (alustavasti) kuinka. Konseptisuunnitelma konkretisoi ajatukset ja auttaa testaamaan toiminnallisuuksia ennen toteutusta.

Alk. 5000

 • Esiselvitys ja käyttäjätutkimus
 • Wirewframes
 • Alustava Look & Feel
 • Kilpailija-analyysit
 • Konseptisuunnitelma sisältäen tavoitteet, kohdekäyttäjät, hyödyt ja riskit, toiminnallisuudet

Käyttöliittymäsuunnittelu

UI-suunnittelu mahdollistaa parhaan käyttäjäkokemuksen. Suunnittelussa huomioidaan käyttäjät, käyttökonteksti, tavoitteet ja rajoitteet. Hyvä suunnitelma huomioi käyttäjille haastavat virhetilanteet ja tukee käyttöä joka tilanteessa.

Alk. 3000

 • Persoonat
 • Palvelupolku
 • Käyttöliittymäkuvaus
 • HTML-prototyypit

Käytettävyysarvioinnit

Käytettävyystestauksen avulla erotat muutosvastarinnan ja käyttäjien erilaiset mieltymykset aidoista käytettävyysongelmista. Arviointi kertoo, mitä ei saa muuttaa ja mitä pitää vielä kehittää.

Alk. 3000

 • Asiantuntija-arviointi
 • Käytettävyystestaukset 3-10 käyttäjällä
 • Raportti havainnoista
 • Korjausehdotukset